Mens en milieu

Plastic verpakkingen hebben een slecht milieu-imago, maar ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Kunststof verpakkingen voorkomen beschadigingen en bederf van voedsel. Kunststof verpakkingen hebben meer milieuvoor- dan nadelen. Belangrijk voordeel van food verpakkingen is dat voedingsmiddelen langer vers blijven en goed beschermd worden tijdens transport. De milieubelasting van voedselverlies is namelijk groter dan die van verpakkingen 

Nedupack kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voert een mileubewust beleid. Wij trachten, waar mogelijk een milieuwaarde aan onze producten mee te geven. Daarnaast wordt alle afval op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd en verwerkt.

Interesse?

Ik wil graag terug gebeld worden.

Bedankt, voor uw interesse. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op indien nodig.